TH | EN
info@siamres.com
Contact 084 - 2214477
084 - 2214488
1 2
444 / 29 ม.10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ : 053-399101
โทรสาร : 053-399102
ติดต่อฝ่ายขาย : 084-2214477, 084-2214488
E-Mail : info@siamres.com
เวลาทำการ : 09.00 น. - 17.00 น.

ภาพทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริหารงานโดย บริษัท สยาม เรียลเอสเตท โชลูชั่น จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท สยาม เรียลเอสเตท โชลูชั่น จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 444/29 ม.10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210กรรมการผู้จัดการ นาย ธนเสฏฐ์ ธีรนนท์ตระกูล ทุนจดทะเบียน 136930000 บาท โครงการ เดอะแกรนด์ วิลเลจ ที่ตั้งโครงการ : ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210โฉนดเลขที่ 799,9827,1380,15414 พื้นที่โครงการทั้งหมด 27-0-45 ไร่ พื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณ 375 ตร.ว ที่ดินใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันมีภาระผูกพัน สนับสนุนโครงการโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เริ่มก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2556 ส่วนสโมสร,สระว่ายน้ำ,ร้านอาหาร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัท มิใช่ทัรพย์สินส่วนกลาง เป็นบริการพิเศษที่จะเปิดให้บริการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ผู้ซื้อชำระเงินครบตามข้อกำหนดสัญญาในสัญญา
444 / 29 ม.10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ : 053-399101
โทรสาร : 053-399102 ติดต่อฝ่ายขาย : 084-2214477, 084-2214488 E-Mail : info@siamres.com เวลาทำการ : 09.00 น. - 17.00 น.